Elektrolitička provodljivost vode za piće

Šta je elektrolitička provodljivost vode?

Ona predstavlja jednu od svojstava vode i zahvaljujući njoj može se odrediti čistoća i kvalitet vode koja se koristi za piće ili u industriji.

Najjednostavnije rečeno, to je sposobnost vode da provodi struju. Soli i različite hemikalije koje su rastvorene u vodi se sastoje od pozitivno i negativno naelektrisanih jona koji provode elektricitet. Elektrolitička provodljivost vode zavisi od koncentracije jona koji se u njoj nalaze.

Destilovana voda, koja je maksimalno prečišćena gotovo i da ne može da provodi struju, dok s druge strane morska voda sa velikom količinom soli je odličan provodnik.

Dakle, što je voda čistija i ima manje rastvorenih materija i nečistoća to slabije provodi struju.

Šta nam pokazuje?

Elektrolitička provodljivost nam pokazuje koliko je rastvorenih supstanci, soli, minerala i hemikalija prisutno u vodi. Veća koncentracija ovih materija povećava i elektroprovodljivost, a čak i mala količina soli može značajno povećati sposobnost vode da provodi struju.

Povećana elektroprovodljivost vode ukazuje na njeno moguće zagađenje.

Šta utiče na povećanje elektrolitički provodljivosti vode?

Postoje različiti faktori koji povećavaju provodljivost vode i koncentraciju rastvorenih materija u vodi, a glavni su:

  • temperatura vode (povećanje temperature za 1 stepen celzijusa, poveća provodljivost za 3%);
  • antropogeni uticaj, odnosno zagađenje od strane ljudskog uticaja (septičke jame, deponije, poljoprivreda, so koja se koristi za puteve tokom zimskog perioda)..

Maksimalna dozvoljena vrednost elektrolitičke provodljivosti kada je u pitanju pijaća voda je 1000 µS/cm pri temperaturi vode od 20°C. Sa druge strane, kod industrijskih procesa elektrolitička provodljivost vode može značajno uticati na tehnološke procese, pa si standardi dosta strožiji i gornja granica u industriji je 50 µS/cm.

Kako smanjiti elektrolitičku provodljivost vode?

Provera i analiza stanja vode jedan je od glavnih mera preventive i zaštite, a smanjenje elektrolitičke provodljivosti se može vršiti na više načina. Jedan od najsigurnijih je instalacija filtera za vodu, kao i redovno kontrolisanje sastava vode.

Jedan od filtera koji vam mogu pomoći u poboljšanju stanja pijaće vode je naš MIDEA MRO1743-5, 5-fazni filter na bazi reverzne osmoze, sa sistemom koji se postavlja ispod sudopere. To je kompletan i pouzdan model petostepene reverzne osmoze sa pumpom i rezervoarom od 10 litara za potpuno prečišćavanje vode iz slavine.

Analize koje smo vršili na pijaćoj vodi pokazuju značajno smanjenje elektrolitičke provodljivosti vode nakon ugradnje ovog filtera, i to sa 275 µS/cm na 21,5 µS/cm.

Pet faza filtracije MIDEA RO sistema postižu redukciju i do 97% štetnih elemenata.

Faza 1: FILTER SEDIMENTA. Napravljen je od 100% čistih polipropilenskih vlakana, visokog kapaciteta i uklanja prljavštinu, prašinu, čestice, rđu i druge sedimente

Faza 2: GRANULIRANI AKTIVNI UGALJ. Ovo je visoko efikasan filter sa aktivnim ugljem koji uklanja 99% slobodnog hlora, mirisa, organskih zagađivača, insekticida i hemikalija.

Faza 3: FILTER SA ČVRSTIM AKTIVNIM UGLJEM. Napravljen je od 100% čistih vlakana visokog kapaciteta i uklanja prljavštinu, prašinu, čestice, rđu i druge sedimente. Takođe sadrži aktivni ugalj visokih performansi koji uklanja slobodni hlor, mirise, organske zagađivače, insekticide i hemikalije. Uz sve navedeno poboljšava i miris i ukus vode.

Faza 4: RO MEMBRANA. Odvaja 95-99,9% rastvorenih zagađivača, hemikalija, čvrstih supstanci, metala, bakterija i mikroba od molekula vode (olovo, bakar, barijum, hrom, živu, nitrite, gvožđe, kadijun, fluor, pesticide i sulfate).

Faza 5: ZAVRŠNI UGLJENIČNI FILTER. Uklanja mirise i ostatke polutanata. Istovremeno koriguje pH vrednost i poboljšava ukus vode.

Pored pomenutog, na našem Eva webshop-u možete pronaći i dodatne filtere koji će vam pomoći u poboljšanju kvaliteta vode koju svakodnevno koristite.

Popularno

XPOWER raspršivači – NOVI STANDARD U BORBI PROTIV MIKROBA

19 maj 2023


PROČITAJ VIŠE

Elektrolitička provodljivost vode za piće

08 mar 2023


PROČITAJ VIŠE

Nitrati u vodi za piće

22 feb 2023


PROČITAJ VIŠE

PRIJAVITE SE ZA newsletter

Budite među prvima koji će imati informacije o našim najnovijim proizvodima