Algi Killer

Sredstvo za sprečavanje rasta algi u bazenu (ALGICIDI)

850,00 RSD

Brend

Sani-hem

ALGI-KILLER je našao veliku primenu u dezinfekciji vode u bazenima za kupanje kao i u industriji kod otvorenih i zatvorenih sistema (kule za hlađenje). Koristi se i kod dezinfekcije velikih površina u kući ili u industriji.

Nema na zalihama

 • Sadržaj tableta

  10ml Alkil Dimetil Benzil Amonium Chlorida, ostale potrebne komponente

 • Pakovanje

  1000 ml

 • Pre punjenja bazena rastvor za čišćenje bazena za plivanje

  200 mililitara ALGI-KILLERA i 10 litara vode

 • Prvo doziranje bazena za plivanje bez vidljivih algi

  200 mililitara ALGI-KILLERA na 10 m3 vode

 • Za nedeljno održevanje bazena za plivanje

  50-100 ml na 10 m3 vode

 • Za industrijske potrebe sistema za hlađenje

  Pročitati uputstva u opisu

ALGACID: uništava alge, bakterije i gljivice :: da voda u vašem bazenu ne dobije zelenu boju
U preporučenim dozama nije toksičan i ne deluje na kožu.

SASTAV:
100 ml sadrži:
10ml Alkil Dimetil Benzil Amonium Chlorida,
CAS: 68391-01-5
ostale potrebne komponente

NAMENA:
ALGI-KILLER je našao veliku primenu u dezinfekciji vode u bazenima za kupanje kao i u industriji kod otvorenih i zatvorenih sistema (kule za hlađenje). Koristi se i kod dezinfekcije velikih površina u kući ili u industriji.

UPOTREBA:
BAZENI ZA PLIVANJE – napravi se rastvor od 200 mililitara ALGI-KILLERA i 10 litara vode. Sa tako pripremljenim rastvorom prebrisati zidove i dno bazena. Nakon toga napuniti bazen sa vodom. Prvo doziranje ili inicijalna doza za bazene koji nemaju vidljive alge je 200 mililitara ALGI-KILLER-a na 10 m3 vode. Nedeljno treba dozirati od 50-100 mililitara na 10 m3 vode.
U slučaju pojave algi u bazenu rastvoriti 500 ml algicida + 150 gr SANI-granulata / 10 m3 vode.

INDUSTRIJA – U otvorenim i zatvorenim vodenim sistemima u kojima dolazi do rasta algi preporučuje se da prvo doziranje gde postoje vidljive alge (voda je zelene boje) 500 mililitara na 10 m3 vode ili 200 mil. na 10 m3 vode gde alge još nisu vidljive. Uz ALGI-KILLER se uz prvo doziranje preporučuje i dodatak od 150 grama SANI-granulata (hlorno jedinjenje).Posle toga potrebno je dozirati od 50-100 mililitara Algi-killera nedeljno.

Za dezinfekciju površina koristi se 0,1 % rastvor sa vodom.

Rok upotrebe 2 godine