DPD tablete

Merenje i kontrola hlora i broma u vodi bazena

1.790,00 RSD

Brend

Sani-hem

DPD tablete za testiranje vode
Zadovoljavajuća i sigurna zamena za OTO je uvedena kasnih 1950-ih od strane dr. T. Palina u Engleskoj, koji je otkrio da reagent NN Dietil-p-fenilen diamin sulfat može selektivno da se koristi da se dobije boja sa dostupnim hlorom i bromom. Danas nam je ovaj reagent poznat kao DPD i postao je priznat u nacionalnim i internacionalnim standardima za analizu pijeće vode. Sledi, da je takođe podoban za analizu vode u bazenu.

 • Sadržaj tableta

  Trihloroisocijanurat kiselina (900 gr/kg) CAS: 87-90-1, Bakar sulfat, Aluminijum sulfat ,ostalo

 • Broj tableta u pakovanju

  50 tableta

 • Tipično korišćenje

  1 tableta na od 1 do 7 dana (zavisno od upotrebe bazena)

Sam reagent je dostupan često u dve različite forme: kao tečnost i kao tableta.

Kod DPD-a u rastvoru, mora se obratiti pažnja pri čuvanju. Raspada se u kontaktu sa svetlošću. Pored toga, stabilan je jedino u kiselim rastvorima. Najpopularnija forma reagensa za operatore na bazenima je kada se koristi u vidu tableta. One su spakovane u aluminijumsku foliju, dajući tabletama dug period korišćenja, a ovo, zajedno sa tehnikama proizvodnje, koje osiguravaju tačnost u formulaciji, čini da je ovaj proizvod najpouzdaniji i najdugoročniji način testiranja vode.

Prednosti reagenasa u vidu tableta od onih u vidu tečnosti su:

 • Lako rukovanje
 • Lako doziranje – jedna po testu
 • Dug period trajnosti
 • Nema problema pri skladištenju
 • DPD 1 – meri slobodan aktivni hlor i brom

Napomena: Ako se dobije ljubičasta boja, prilikom testiranja uzorka vode sa bromom, to je uglavnom indikator da je koncentracija broma veća 10 mg/l.