Swimming pool – HLOR TABLETE 20gr

Za dezinfekciju vode u bazenu

1.600,00 RSD

Brend

Sani-hem

HLOR TABLETE 20gr su bele boje izuzetno širokog antimikrobnog spektra delovanja, sa blagim mirisom hlora. Sadrži stabilizovani hlor koje se polagano rastvara u vodi. Laganim rastvaranjem se oslobađa hlor, vrši se oksidacija vode i eliminišu virusi i bakterije koji se nalaze u vodi. Može se upotrebljavati u zatvorenim i otvorenim /spoljnim/ bazenima.

Nema na zalihama

 • Sadržaj tableta

  Trihloroisocijanurat kiselina (990 gr/kg)

 • Pakovanje

  500 grama

 • Rok upotrebe

  2 godine

 • Broj tableta u pakovanju

  25 tableta po 20 grama

 • Tipično korišćenje

  1 tabletu od 20 grama na 7m³ vode svaki drugi dan

SASTAV:
Trihloroisocijanurat kiselina (990 gr/kg)
CAS: 87-90-1

OSOBINE:
HLOR TABLETE 20gr su bele boje izuzetno širokog antimikrobnog spektra delovanja, sa blagim mirisom hlora. Sadrži stabilizovani hlor koje se polagano rastvara u vodi. Laganim rastvaranjem se oslobađa hlor i vrši oksidaciju vode i ubija viruse i bakterije koji se nalaze u vodi. Može se upotrebljavati u zatvorenim i otvorenim /spoljnim/ bazenima.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:
Podesimo pH vode u bazenu između 7,2-7,6. Podešavanje vršiti sa pH- ili pH+ granulatom.

Ako je potrebno izvršimo šok tretman vode pomoću Sani-granulata i to 100-150 grama granulata na 10 m3 vode.

U plastičnu šupljikavu posudu (skimer) stavimo 1 kom. Hlor tabletu od 20 grama za bazen od 1-5 m3 vode a 2 kom. Hlor tablete od 20 grama u bazen od 5-10 m3 vode. Tablete se polagano rastvaraju 2-5 dana i vaš bazen je zaštićen od bakterija i virusa. Ako je temperatura vode veća od 25 stepeni doći će do bržeg rastvaranja tableta. Kada se tablete potroše stavite druge. Proveravati koncentraciju hlora u bazenu minimalno 2 puta nedeljno pomoću KOMPARATORA (POOL TESTER) i održavati ga u granicama od 0,3-1,5 mg/lit (ppm).

Kod dezinfekcije sa hlor tabletama obavezno u bazen dodavati i jedan od Algicida (algi killer, algimax eliminator ili sani super-algicid).

VAŽNO UPOZORENJE:
Osnovni preduslov za uspešnu dezinfekciju vode je da pH vode mora biti između 7,2 -7.6. Ako je pH vode ispod 7,0 potrebno ga je podići upotrebom pH- plus granulata. Ako je pH vode iznad 7,8 potrebno ga je spustiti upotrebom pH- minus granulata.

Nivo slobodnog hlora u vodi mora biti između 0,3-1,5 mg/lit a kod hidromasažnih i bazena sa vodenim efektima nivo slobodnog hlora treba da se kreće od 0,6-2,0 mg/lit. Jako je važno podesiti nivo hlora u startu na optimalni nivo. Ako je potrebno upotrebiti Sani granulat koji se brzo rastvara u vodi t.j. izvršiti šokiranje vode i posle nastaviti sa održavanje nivoa hlora sa tabletama.

U PREPORUČENIM DOZAMA HLOR TABLETE 20 NISU TOKSIČANE I NE DELUJE NA KOŽU.

ANTIMIKROBNO DELOVANJE:
HLORNE TABLETE 20 imaju široki spektar antimikrobnog delovanja. Ovaj preparat deluje na vegetativne oblike gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija, viruse (uključujući HBV i HIV) gljivice, protozoe i alge tako da u potpunosti štiti kupače od zaraznih bolesti.

Germicidni efekat HLORNI TABLETA 20 ispitan je po nemačkoj DGHM metodi.

Kod stavljanja tableta u skimer i vodu potrebno je staviti zaštitne rukavice i naočere. U slučaju nepažnje postupiti po upustvu.