Swimming pool – SANI GRANULAT 250g

Univerzalno sredstvo za dezinfekciju otvorenih i zatvorenih bazena i banja

850,00 RSD

Brend

Sani-hem

Univerzalno sredstvo za dezinfekciju otvorenih, zatvorenih bazena i banja (SPA) (BAKTERICID, FUNGICID, VIRUCID, INAKTIVIRA HBV I HIV) – štiti kupače od zaraznih bolesti.

OSOBINE:
SANI-granulat je bele boje izuzetno širokog antimikrobnog spektra delovanja,sa blagim mirisom hlora. Sadrži stabilizovane hlorne granule koje ne utiču na smanjenje pH i alkaliteta i mogu se upotrebljavati i u otvorenim (spoljnim) bazenima gde ima uticaj sunčeve svetlosti. Sadrže cijanuričnu kiselinu koja automatski stabiliše raspadanje hlora pod uticajem sunčeve svetlosti. Koristi se u unutrašnjim i spoljnim bazenima kao i u banjama sa toplom vodom (SPA).

Nema na zalihama

  • Sadržaj tableta

    100gr SANI granulata sadrži 100 gr natrijum dihlorizocijanurat dihidrata.

  • Pakovanje

    250g

Sani granulat
SASTAV:
100gr SANI granulata sadrži: 100 gr natrijum dihlorizocijanurat dihidrata.

CAS: 51580-86-0

OSOBINE:
SANI-granulat je bele boje izuzetno širokog antimikrobnog spektra delovanja, sa blagim mirisom hlora. Sadrži stabilizovane hlorne granule koje ne utiču na smanjenje pH i alkaliteta i mogu se upotrebljavati i u otvorenim (spoljnim) bazenima gde ima uticaj sunčeve svetlosti. Sadrže cijanuričnu kiselinu koja automatski stabiliše raspadanje hlora pod uticajem sunčeve svetlosti. Koristi se u unutrašnjim i spoljnim bazenima kao i u banjama sa toplom vodom (SPA).

VAŽNO UPOZORENJE:
Osnovni preduslov za uspešnu dezinfekciju vode je da pH vode mora biti između 7,2-7.6.
Nivo slobodnog hlora u vodi mora biti između 0,3-1,5 mg/lit, a kod hidromasažnih i bazena sa vodenim efektima nivo treba da se kreće od 0,6-2,0 mg/lit.
Kod prvog dodavanja ili šok tretmana nivo hlora u vodi treba da bude 1,5 – 3,0 mg/lit.
U PREPORUČENIM DOZAMA NIJE TOKSIČAN I NE DELUJE NA KOŽU.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:
Podesimo pH vode između 7,0-7,6.
Za prvo doziranje (šok tretman) upotrebljavamo 100 – 150 grama granulata na 10 000 lit (10m3/vode).

Priprema: U plastičnu posudu sipamo toplu vodu i rastvorimo granulat. Napravljeni rastvor prospemo na razna mesta po bazenu. Šok terapiju raditi uveče kada nema kupača u bazenu.
Održavati koncetraciju hlora i pH u normalnim preporučenim granicama. Možete upotrebiti pH-minus granulat i pH-plus granulat od istog proizvođača.
ANTIMIKROBNO DELOVANJE:
SANI-granulat ima široki spektar antimikrobnog delovanja. Ovaj preparat deluje na vegetativne oblike gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija, viruse (uključujući HBV i HIV), gljivice, protozoe i alge tako da u potpunosti štiti kupače od zaraznih bolesti.

Germicidni efekat SANI-granulata ispitan je u zavodu za preventivnu medicinu VMA.

Kod pripreme koncentrovanog rastvora Sani-granulata i vode potrebno je staviti zaštitne rukavice i naočere. U slučaju nepažnje kod pripreme koncentrata postupiti po upustvu.

MERE PRVE POMOĆI:
Oči: Isprati oči sa mnogo vode najmanje 15 minuta. Posle toga zatražiti pomoć doktora.
Koža: Skinuti kontaminiranu odeću i cipele, oprati kožu sa mnogo vode i sapuna. Zatražiti pomoć lekara.
Kontakt sa služokožom usta: U slučaju kontakta popiti odmah 2-4 čaše mleka ili vode. Potražiti medicinsku pomoć.
Udisanje-inhalacija: U slučaju kontakta odmah izaći na svež vazduh. U slučaju otežanog disanja upotrebiti respiracione aparate ili uzeti kiseonik. Potražiti medicinsku pomoć.