Algimax Eliminator

Sredstvo za sprečavanje rasta algi u bazenu (ALGICIDI)

850,00 RSD

Brend

Sani-hem

ALGIMAX-ELIMINATOR je tečno algicidno sredstvo bez mirisa koje sprečava rast i razvoj algi. Našao je veliku primenu u dezinfekciji vode u bazenima za kupanje kao i u industriji kod otvorenih i zatvorenih sistema za hlađenje (kule za hlađenje). Ima izvanredno svojstvo sanitacije i kod tvrde vode preko 1200 ppm.

ALGACID uništava alge, bakterije i gljivice i čini da voda u vašem bazenu ne dobije zelenu boju.

Algimax Eliminator u preporučenim dozama nije toksičan i ne deluje na kožu.

 • Sadržaj

  10ml didecil dimetil amonium hlorida, ostale potrebne komponente

 • Količina

  1l

 • Pre punjenja bazena rastvor za čišćenje bazena za plivanje

  200 mililitara Algimax-eliminatora i 10 litara vode

 • Prvo doziranje bazena za plivanje bez vidljivih algi

  200 mililitara Algimax-eliminatora na 10 m3 vode

 • Za nedeljno održavanje bazena za plivanje

  50-100 ml na 10 m3 vode

 • Za industrijske potrebe sistema za hlađenje

  Pročitati uputstva u opisu

SASTAV
100 ml sredstva sadrži:

10ml didecil dimetil amonium hlorida,
ostale potrebne komponente.
CAS: 7173-51-5

Osim konstantnog prisustva slobodnog hlora u vodi od minimalno 0,3 mg/lit potrebno je u vodu dozirati algicide i to na sledeći način:

BAZENI ZA PLIVANJE – pre punjenja bazena napraviti rastvor od 200 mililitara Algimax-eliminatora i 10 litara vode. Sa tako pripremljenim rastvorom prebrisati zidove i dno bazena. Nakon toga napuniti bazen sa vodom. Prvo doziranje ili inicijalna doza za bazene koji nemaju vidljive alge je 200 mililitara Algimax-eliminatora na 10 m3 vode, posle toga nedeljno za održavanje treba dozirati 50-100 ml na 10 m3 vode.
U slučaju pojave algi u bazenu 300-500 ml algicida + 150 gr SANI-granulata / 10 m3 vode.

INDUSTRIJA – U sistemima za hlađenje u kojima dolazi do rasta algi potrebno je prvo doziranje 500 ml/10 m3 vode (tamo gde postoje vidljive alge – voda je zelene boje) ili 200 ml./10 m3 vode gde alge još nisu vidljive. Uz Algimax-Eliminator preporučuje se za prvo doziranje i 150 grama SANI-granulata/10m3 vode.

Za održavanje vode bez algi nedeljno dozirati od 50-100 ml Algimax-eliminatora.